Peneća sredstva

  • Bazno peneće sredstvo za pranje I odmašćivanje u prehrambenoj industriji
  • Kiselo peneće sredstvo za pranje I skidanje kamenca u prehrambenoj industriji
  • Kombinovano blago alkalno peneće sredstvo za pranje I dezinfekciju u prehrambenoj     industriji (dezinfekciona komponenta zasnovana na aktivnom hloru)
  •  Kombinovano neutralno peneće sredstvo za pranje I dezinfekciju u prehrambenoj industriji (dezinfekciona komponenta zasnovana na kvartenernom jedinjenju)