Sredstva za dezinfekciju

Kombinovana sredstva za pranje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji:

  • Pranje I dezinfekcija ruku u medicini i u prehrambenoj industriji
  • Pranje I dezinfekcija radnih površina u prehrambenoj industriji
  • Pranje I dezinfekcija podova u prehrambenoj industriji
  • Bazno sredstvo za pranje i dezinfekciju CIP sistemom u mlekarskoj ind. i na farmama
  • Kiselo sredstvo za pranje, skidanje kamenca i dezinfekciju CIP sistemom u mlekarskoj ind. i na farmama

Sredstva za dezinfekciju u prehrambenoj industriji:

  • Sredstvo da dezinfekciju na bazi persirćetne  kiseline
  • Sredstvo za dezinfekciju radnih površina na bazi alkohola
  • Hlorne granule-sredstvo za opštu dezinfekciju I sanitaciju vode za piće, za dezinfekciju podova, zidova, radnih površina, sudova, pribora… u prehrambenoj industriji